Waterment.no
Renseanlegg for gråvann

Waterment AS ble etablert i 2002 med formål å utvikle rimelige, kompakte og effektive renseløsninger for gråvann fra enkelthusholdninger og hytter. Det er nå ca. 60 komplette anlegg i drift i tillegg til et raskt økende antall forfiltre. Teknologiens hovedprinsipp er patentert.

Biogassanlegg

I 2009 startet vi utvikling av kompakte biogassanlegg for landbruket, i samarbeid med USN. Reaktoren, som er meget kompakt og for stor del produsert i plast, er testet ut ved to pilotanlegg. Waterment er nå iferd med å videreutviklet et helhetlig konsept for håndtering av gjødsel hvor biogass inngår.
Det er vår ambisjon å utvikle selskapet til å bli en ledende utvikler og leverandør av produkter innenfor avløpsrensing og energigjenvinning/biogass.
Selskapet har to hovedteknologier som begge er naturlige prosesser, hvor den ene tilsettes luft og den andre er anaerob. I begge tilfellene er vårt fortrinn i forhold til konkurrerende konsepter at anleggene er spesielt kompakte og effektive.

Leveres av Waterment AS

Hvorfor velge oss?
Ingen lukt
Rimelig pris
Enkel montering
Ingen behov for anleggsarbeid
Bestill i dag!

R2 Gråvannsanlegg

R2 er et renseanlegg for gråvann med en rensekapasitet tilpasset 1 hytte (6 personer). Anlegget tilfredsstiller EU´s krav til rensing av gråvann.
​Grunnet en unik patentløsning som forhindrer lukt, kan R2 anlegget innstaleres nært hytteveggen eller innendørs.