Biogassanlegg

Waterment har utviklet prosesser for å produsere biogass (metan) fra organisk avfall, avløpsvann, møkk og slam. Arbeidet har vært støttet av Innovasjon Norge og utføres i samarbeid med Universitet i Sørøst-Norge , Tel-Tek (nå SINTEF Tel-Tek) og private selskaper. Selve biogassreaktoren er uttestet ved flere pilotinstallasjoner og karakteriseres ved at den har høy produksjonsrate i forhold til størrelse og pris. Produksjon av biogass på en gård innebærer håndtering av møkk. Det er derfor nødvendig å se biogassanlegg som en del av en helhetlig gjødselhåndtering for å skap mest mulig verdi av møkka. Waterment holder nå på å utviklet et slikt helhetlig konsept (se skisse nedenfor) hvor man i tillegg til biogass også får en våtfraksjon som er rik på plantetilgjengelig N og en fast fraksjon som er rik på P. Det vil igjen resultere i enklere håndtering og kreve mindre spredeareal på grunn av høyt fosforinnhold i ubehandlet møkk. Interessert i å høre mer om dette? Ta kontakt med A. Wiken på 952 66 377 AW@telemarktechnologies.no