Waterment.no
Renseanlegg for gråvann

Waterment AS ble etablert i 2002 med formål å utvikle rimelige, kompakte og effektive renseløsninger for gråvann fra enkelthusholdninger og hytter. Det er nå ca. 60 komplette anlegg i drift i tillegg til et raskt økende antall forfiltre. Teknologiens hovedprinsipp er patentert.

Biogassanlegg

I 2009 startet vi utvikling av kompakte biogassanlegg for landbruket, i samarbeid med USN. Reaktoren, som er meget kompakt og for stor del produsert i plast, er testet ut ved to pilotanlegg. Waterment er nå iferd med å videreutviklet et helhetlig konsept for håndtering av gjødsel hvor biogass inngår.
Det er vår ambisjon å utvikle selskapet til å bli en ledende utvikler og leverandør av produkter innenfor avløpsrensing og energigjenvinning/biogass.
Selskapet har to hovedteknologier som begge er naturlige prosesser, hvor den ene tilsettes luft og den andre er anaerob. I begge tilfellene er vårt fortrinn i forhold til konkurrerende konsepter at anleggene er spesielt kompakte og effektive.

Leveres av partnerskapet Waterment AS og Telemark Technologies AS

Telemark Technologies og Waterment har fra august 2019 inngått et samarbeid om produksjon og levering av renseanlegg for gråvann og småskala biogassanlegg. Samarbeidet forener mekanisk og biologisk kompetanse for å gi våre kunder bedre leveranser og tjenester.

Hvorfor velge oss?
Ingen lukt
Rimelig pris
Enkel montering
Ingen behov for anleggsarbeid
Bestill i dag!

R2 Gråvannsanlegg

R2 er et renseanlegg for gråvann med en rensekapasitet tilpasset 1 hytte (6 personer). Anlegget tilfredsstiller EU´s krav til rensing av gråvann.
​Grunnet en unik patentløsning som forhindrer lukt, kan R2 anlegget innstaleres nært hytteveggen eller innendørs.