Om oss

Waterment AS ble etablert i 2002 med formål å utvikle rimelige, kompakte og effektive renseløsninger for gråvann fra enkelthusholdninger og hytter. Det er nå ca. 60 komplette anlegg i drift i tillegg til et raskt økende antall forfiltre. Teknologiens hovedprinsipp er patentert.

I 2009 startet vi utvikling av kompakte biogassanlegg for landbruket, i samarbeid med HiT og Biotek AS. Et forprosjekt støttet av Innovasjon Norge, er nettopp avsluttet, og vi er i startfasen for den første pilotinstallasjonen.
Det er vår ambisjon å utvikle selskapet til å bli en ledende utvikler og leverandør av produkter innenfor ”kildesortert” avløpsrensing og energigjenvinning/biogass. Selskapet har to hovedteknologier som begge er naturlige prosesser, hvor den ene tilsettes luft og den andre er anaerob. I begge tilfellene er vårt fortrinn i forhold til konkurrerende konsepter at anleggene er spesielt kompakte og effektive.

Kontakter:
Gråvann og biogass
Arnfinn Wiken
Telemark Technologies
952 66 377
aw@telemarktechnologies.no
Daglig leder
Hallgeir Ofte
901 33 801
ho@telemarktechnologies.no