Renseanlegg til hytte og fritidsboliger
R2 Gråvannsanlegg

R2 er et renseanlegg for gråvann som gir deg mulighet til å ha innlagt vann på hytta uten kostnadskrevende anleggsarbeider.

Renseanlegget består av tre hovedtrinn:
• Mekanisk rensing i en filtertank med pose der partikler og fett separeres
• Biologisk rensing i en hybrid bioreaktor
• Rislefilter med innebygd fordrøyning.

 

PRIS: 42 500,- inkl. mva.

Les mer
Brosjyre
F1 forfilter - Hytter uten innlagt vann

F1 forfilter renseanlegg er beregnet på hytter der vann ikke er lagt inn i hytta. Renseanlegget fjerner fett, partikler og slam. Vi anbefaler at renseanlegget brukes i forbindelse med en resorpsjonsgrøft eller lignende. Lengden på grøfta avhenger av vannforbruk​.

 

PRIS: 9 375,- inkl. mva.

Les mer
Brosjyre
F2 forfilter - Hytter med/uten innlagt vann​

F2 forfilter er et kompakt slamrenseanlegg for hytter med eller uten innlagt vann. Renseanlegget fjerner fett, partikler og slam. Anlegget installeres foran en infiltrasjons- eller resorpsjonsgrøft. For å sikre at vannet fordeles jevnt i hele grøftens lengde, sendes vannet ut i pulser på ca 20 liter. Fett samles i en beholder og partikler i en pose. Disse må tømmes jevnlig. Utover dette er det lite vedlikeholdsbehov.

 

PRIS: 10 375,- inkl. mva.

Les mer
Brosjyre
Tilbehør til R2 anlegg, forfilere F1 og F2
  • Pumpekum m/pumper der det ikke er tilstrekkelig naturlig fall inn til anlegget eller ut til anlegget eller ut til infiltrasjons/spredergrøft. PRIS: 6 250,- inkl. mva.

  • Slamfiler PRIS: 250,- inkl. mva.
Last ned brosjyrer