Service

Renseanlegget bør ettersees og kontrolleres årlig i forbindelse med skifte av filterposen. Dette sikrer anleggets lange levetid og funksjonalitet. Vi anbefaler sterkt at det inngås en serviceavtale der Waterment AS tar ansvaret for at vedlikeholdet blir utført på en tilfredsstillende måte for så vel anleggseier som lokale myndigheter.