Biogassanlegg

Waterment har utviklet prosesser for å produsere biogass (metan) fra organisk avfall, avløpsvann, møkk og slam. Arbeidet har vært støttet av Innovasjon Norge og utføres i samarbeid med Høgskolen i Telemark , Tel-Tek og private selskaper. Mulighetsstudie i full skala for et typisk norsk gårdsbruk er gjennomført og konkluderer med at det er mulig å få til lønnsom behandling av møkk. Et pilotanlegg er bygd og blir testet ut sommeren 2016. Vi er nå i en tidlig kommersiell fase og har flere anlegg under bygging.Status oppdateringer vil presenteres her.